3. daļa, “Ticības ceļa sākšana un turpināšana”
Būt baptistu draudzes loceklim
Ja ir notikusi šī izvēle par baptistu draudžu praktizētās ticības turpināšanas ceļu un vietējā baptistu draudze ir uzņēmusi savā vidū šādu ticības ceļa gājēju, tad baptistu draudzes loceklis no paša sākuma apzināti un brīvprātīgi ir izšķīries par vairākām lietām, kas raksturo baptistu draudzes locekļa dzīvi.
Baptisti visā pasaulē par savas ticības dzīves vienīgo rakstīto autoritāti uzskata Bībeli — Veco Derību un Jauno Derību. Baptisti nepieņem par autoritatīvu mērauklu ne tradīcijas, ne baznīcu koncilu vai kongresu izstrādatas ticības apliecības, ne baznīcas tēvu vai citu ievērojamu darbinieku rakstus. Tradīcijām, ticības apliecībam, darbinieku rakstiem var būt un ir vēsturiska un pedagoģiska nozīme. Tie var būt vienojoši norādītāji uz Bībeles izpratni. Bet baptisti ir parliecināti, ka gan ticīgo draudzei, gan ticīgai personai vienīgā saistošā norma ir Bībeles burts un gars.
Var jautāt: kā zināt un saprast Bībeles patiesību? Ievērojamais igauņu baptistu teologs Osvalds Terks (1904-1984) ir sniedzis ļoti praktisku patiesas izpratnes shēmu. Vins sacīja: “Patiesība ir tad, ja starp trīs punktiem var novilkt taisni: Bībele – Svētais Gars – draudze.” Tas nozīme, ka ir trīs lietas vienlaicīgi, kas raksturo patiesību: tie ir Bībeles vārdi, ta ir Svētā Gara atklāsme, ta ir draudzes mācība.
Baptisti visā pasaulē ir sapratuši, ka vienīgais vidutājs starp Dievu un cilvēku ir Jēzus Kristus. Tā ir Jaunās Derības mācība. Te varam atgādināt tikai dažus vārdus. “Jezus viņiem saka: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Mani.”” (Jāņa ev. 14:6) ” Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem — cilvēks Jēzus Kristus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem, par liecību savā laikā.” (1.Timotejam 2:5-6)
Tāpēc baptisti noraida idejas par jebkuru citu starpniecību starp Dievu un cilvēkiem, vienalga, vai tā būtu Jēzus māte Marija un apustuļi, vai mocekļi un svētie, vai jebkura garīdzniecības kārta. Par to domājis arī Vēstules ebrejiem autors, rakstīdams 4:14-16: “Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie apliecības. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet, kas tapis kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.” Un tas ne no cilvēkiem un ne caur cilvēkiem, vienalga, kas viņi arī būtu, bet vienīgi no Dieva caur Jēzu Kristu.
Baptisti visā pasaulē turās pie tā saucamā draudzes kongregacionālā vadības principa. Tas nozīme, ka vietējās draudzes dzīves pamatjautājumus demokrātiskā ceļā izšķir pati vietējā draudze un ka tās lēmumi ir noteicoši priekš katra šīs vietējās draudzes locekļa un netiek pakļauti nekādu ārpus vietējas draudzes stāvošu instanču vai personu apstiprināšanai. Jebkuras ārpus vietējas draudzes stāvošas institūcijas vai personas domas attiecībā uz vietējās draudzes lēmumiem vai uzskatiem ir tikai ar padomdevēja tiesībām.
Taču nedrīkst aizmirst, ka Latvijas valsts ir devusi Latvijas Baptistu draudžu savienībai (LBDS) zināmas tiesības attiecība uz vietējām baptistu draudzēm, proti, vietējās baptistu draudzes valsts reģistrācijas dokumentu, kas apstiprina vietējās baptistu draudzes juridiskās personas tiesības, ir saņēmušas caur LBDS. Tas nozīmē, ka galējas nepieciešamības gadījuma LBDS var ieteikt anulēt vietējās baptistu draudzes juridiskās personas tiesības.
Lai vietējas draudzes uzskati un lēmumi nebūtu pretrunā ar citu vietējo draudžu uzskatiem un lēmumiem, tad baptisti meklē tos veidus, kuros izteicas visu vietējo draudžu kopīgās intereses, proti,
— evanģelizācijas kampaņas,
— reliģiskās audzināšanas ievirzes svetdienskolā,
— teologiskas izglītības veidošana,
— sludinātāju un mācītāju savstarpēja atzīšana
— garīgās literatūras izdošana,
— vietējo draudžu darba nozaru kopdarbības koordinēšana,
— baptistu uzskatu aizstāvēšana sabiedrībā un valstī,
— piedalīšanās savas denominācijas un ekumēniskās kustības kontinenta un pasaules mēroga organizācijās un sanāksmēs,
— un, ne pēdējā vietā, baptistu vietējo draudžu ticības atziņas vienības un garīgās sadraudzības kopšana.
Baptisti visā pasaulē (izņemot nelielu skaitu septītas dienas baptistus) atzīst svētdienu par svētu dienu, kas pieder ticīgo ļaužu kopā nākšanai, lai svētdienas dievkalpojumā kopīgi pielūgtu un pagodinātu Dievu, lai smeltu sev garīgu stiprinājumu no Dieva vārda macības, lai piedalītos pie tā Kunga iestādījumiem un savstarpējas paskubināšanas uz svētu dzīvi un labiem darbiem. Svētdiena tiek vadīta bez peļņas dzīšanas. Protams, baptistiem nav iebildumu pret tiem dienišķajiem darbiem, kas saistās ar nepartraucamu darba ritmu, piemēram, slimnīcās, uz dzelzceļa, pie neapturamiem tehnoloģiskiem procesiem rūpnīcās utt. Baptisti labprāt notur savus dievkalpojumus un dažāda rakstura sanāksmes nedēļas dienās, bet, to darot, katram baptistam ir jāpatur prātā ikdienas pienākumu prioritāte. Neviens baptists nav tiesīgs pamest savu mācīšanos vai darba pienākumus, aizbildinoties ar vēlēšanos piedalīties darbdienas sanāksmēs draudzes vidū.
Uzskaitītās (un neuzskaitītās) kopīgā darba intereses saista vietējās draudzes kopīgos pienākumos un tad kopīgā atbildībā. Ir arī tādas vietējas draudzes darbības suverēnas parādības, kas tomēr saistās ar citu vietējo draudžu interesēm un tāpēc prasa kristīgi ētiskas dabas saprašanos un vienošanos, bet par to šī apcerējuma tālākajā gaitā.
(Kristības 1886. gada vasaras naktī Ekolnas ezerā, kurš atrodas ceļā no Upsalas uz Stokholmu. Gustava Cedarstrēma (Gustaf Cedarstrom, 1845-1933) glezna Bēteles seminārā Stokholmā, Zviedrijā)
“BAPTISTU VĒSTNESIS” Nr.7 Jūlijs’98

Šajā mājas lapā izmanto sīkdatnes (cookie). Piekrītot sīkdatņu izmantošanai (jāspiež – PIEKRĪTU), tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Nospiežot uz izvēlnes – ‘Nepiekrītu’ Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot mūsu mājas lapas resursus, kā piemēram Google karte, YouTube video u.c.
Detalizēta informācija par mūsu privātuma politiku. Cookie policy