Gadsimta projekts II posms

draudzes dievnama celtniecība

Pateicamies visām LBDS draudzēm un draudžu locekļiem, kuri atbalstīja Cēsu draudzi sava draudzes nama iegādē. Jūsu atbalsts, aizlūgšanas un iedrošinājums sniedza nepieciešamo atbalstu, lai iesāktais darbs varētu tikt pabeigts. Cēsu draudze šobrīd ir uzsākusi Gadsimta projekta nākamo posmu, lai iegūto draudzes namu un tā pieguļošo teritoriju, ar uz tā esošajām ēkām, pielāgotu draudzes kalpošanas virzieniem. Daļa no šī projekta ir saistīta ar Misijas mājas iekārtošanu, kas kalpotu, lai īstenotu sociālo kalpošanu. Par šīs kalpošanas darbu varat lasīt pie sadaļas par sociālo kalpošanu. Mēs aicinām LBDS draudzes atbalstīt ar ziedojumiem šīs Misijas mājas izveidi. Misijas mājā šajā gadā esam paredzējuši izremontēt humānās palīdzības telpu, kā arī izremontēt telpu, kurā uz laiku izmitināt cilvēkus, kuri nonākuši krīzes situācijā. Šo mērķu īstenošanai, būs nepieciešami 3000€.

Cēsu baptistu draudzes vārdā
Oļegs Jermolājevs draudzes sludinātājs
Aivars Liepiņš draudzes padomes vadītājs
Tarmo Sildniks projekta koordinators

Informācija atbalstītājiem

Jūs varat atbalstīt kādu no mūsu draudzes kalpošanas nozarēm

 1. ‘Gadsimta projektam’
  – Cēsu baptistu draudzes dievnama celtniecībi
  – Tuvāka informācija par “Gadsimta projektu” ir iegūstama zvanot +371 26335811 vai rakstot uz draudzes e-pastu
 2. ‘Bērnu un Jauniešu darbs’
  – Atbalsts tiek novirzīts svētdienas skolas darbam
 3. ‘Interneta kalpošana’
  – Vēlamies būt pieejami arī tiem, kas netiek līdz dievnamam

Atbalstīt var sekojošos veidos:

 1. Ziedojot caur PayPal
 2. Ar pārskaitījumu Cēsu baptistu draudzes kontā
  Reliģiskā organizācija “Cēsu baptistu draudze” reģistrācijas Nr. 99500001456 A/S Swedbank konts: LV30HABA0551024766196
 3. Ar ziedojumu piedaloties draudzes dievkalpojumos svētdienās plkst. 11:00 Ķiršu ielā 1

LAI DIEVS JŪS SVĒTĪ!