Gadsimta projekts I posms

draudzes dievnama celtniecība

Gadsimta projekta pirmais posms ir īstenots. Paldies visiem atbalstītājiem! Piedāvājam iepazīties ar Cēsu draudzes izteikto aicinājumu 2009.gada pavasarī, kad tika uzsākta projekta īstenošana:
“Pēc 70 gadiem šie LBDS bīskapa un mācītāja Augusta Mētera ierakstītie vārdi “Cēsu baptistu draudzes Zelta grāmatā Baznīcas būvei”: “Cēsu baptistu draudzes nodoms celt dievnamu ir tiešām cēls un lai Dievs svētī šī darba iesākšanu, turpināšanu un pabeigšanu” ir atguvuši savu aktualitāti Cēsu baptistu draudzes dzīvē un esam tos izraudzījušies kā ceļamaizi draudzes lūgumam pēc atbalsta aprakstītā sapņa īstenošanā. 2009.gadā Cēsu baptistu draudze svinēja un pateicās Dievam par savu 100-gadi. Šī notikuma kontekstā esam nosaukuši draudzes ieceri par “Gadsimta projektu”. Saskatām, ka draudzes tālākai izaugsmei ir nepieciešamas savas telpas, kurās attīstīt draudzes pastorālo un sociālo kalpošanas darbu. Dotais laiks ir pārbaudījumiem bagāts mums visiem, bet reizē arī jaunu iespēju laiks nekustamo īpašumu iegādē. Ar savu ziedojumu aicinām mūsu Savienības draudzes atbalstīt Cēsu draudzes sapni un ilgas par draudzes nama tapšanu. Esam pateicīgi mūsu Savienībai, kura ir atbalstījusi Cēsu draudzes lūgumu, vērsties pie draudzēm ar šādu lūgumu.
Cēsu draudze saskata kā risinājumu iegādāties zemi ar jau esošām ēkām un tās iekārtot par draudzes namu. Izraudzītais īpašums atrodas Cēsu pilsētas centra rajonā 500 metrus no Sv. Jāņa ev. luteriskās baznīcas, jo viena no draudzes prioritātēm, izvēloties īpašumu, bija, lai tas būtu ērti sasniedzams. Zemes gabala lielums ir 3500 m² un uz zemes atrodas vairākas ēkas ar iespēju draudzei pārcelt savu darbu dažu mēnešu laikā bez nozīmīgiem papildus ieguldījumiem. Īpašumu īpašu padara fakts, ka teritorijas vidū no zemes iztek avots. Kā pozitīvu nosacījumu draudze saskata vienošanos ar pašreizējo īpašnieku par to, ka draudze var piesaistīt līdzekļus īpašuma iegādei gada garumā no līguma noslēgšanas brīža. Iecerētais īpašums, kā nozīmīgs resurss, ļautu paplašināt draudzes augošo kalpošanu ar jaunām kalpošanas nozarēm un pilnveidot jau pastāvošo draudzes darbību. Cēsis ir viena no Vidzemes nozīmīgākajām pilsētām un vēlamies redzēt šajā pilsētā stipru un augošu draudzi, kuras izaugsme ļautu nākotnē domāt par plaši izvērstu misijas darbu. Tādēļ draudzes redzējuma un “Gadsimta projekta” realizēšanai mums ir nozīmīgs katras draudzes atbalsts.
Mēs esam pateicīgi Dievam, ka no darījumu summas, kura ir 80 000 LVL draudze, pateicoties dāsniem latviešu un ārzemju baptistu draudžu ziedojumiem, ir varējusi jau izmaksāt 59 500 LVL. Lai veiksmīgi turpinātu projekta virzību, ir nepieciešams ziedojumos 5 mēnešu garumā savākt atlikušos 20 500 LVL. Draudzes plāns ir tai atvēlētajā laikā griezties pie draudzēm Latvijā un citur pasaulē ar lūgumu atbalstīt draudzes “Gadsimta projektu”. Draudzes ietvaros papildus tiek organizētas atsevišķas ziedojumu piesaistīšanas aktivitātes, lai samazinātu nepieciešamo atbalsta summu. Mēs lūdzam katru draudzi pie, kuras griezīsimies salikt ziedojumu Cēsu baptistu draudzes “Gadsimta projekta” atbalstam. Draudzes pārstāvji nepieciešamības gadījumā ir gatavi apmeklēt draudzes, lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu par “Gadsimta projektu”. Lai labāk sapratu draudzes izvēli par esošo īpašumu, aicinām iepazīties ar pielikumā sagatavoto informāciju, kas pamato draudzes izvēli un saskatītās iespējas tā izmantošanā.
2009. gada februārī draudze dāvinājumā saņēma senlaicīgu durvju slēdzeni, kura tiks iebūvēta draudzes nama durvīs. Taču līdz tam tā simboliski atgādinās par nosprausto mērķi, kā arī slēdzenes atslēgas, kā pateicības simbols, tiks pasniegtas atsevišķiem ziedotājiem vai organizācijām, kuru ziedojums pārsniegs 1000 LVL.

Cēsu baptistu draudzes vārdā
Oļegs Jermolājevs draudzes sludinātājs
Aivars Liepiņš draudzes padomes vadītājs
Tarmo Sildniks projekta koordinators