JAUNĀKIE VIDEO


Šobrīd mājaslapā:
13 viesi
0 reģistrētu lietotāju

REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEM

ievadiet savu lietotāja vārdu un paroli

Vēlaties reģistrēties? Sūtiet mums e-pastu.

CĒSU BAPTISTU DRAUDZE

Cēsu nov., Cēsis, Ķiršu ielā 1. LV-4101
Reģ.nr. 99500001456
A/S Swedbank konts: LV30HABA0551024766196

"MANA DRAUDZE ir vieta, kur sludina Dieva vārdu, kur Dieva Gars strādā un kur sajūtams Viņa spēks. Te man atklājas Dieva mīlestība iekš Kristus Jēzus. Te manai dvēselei patīk kavēties. Te es uztaisos*. Te mana ticība un mīlestība aug un mani spēcina dzīvot svētu dzīvi. Ar savu draudzi esmu savienojies svētā derībā, tādēļ meklēju viņas labumu. Es cenšos kārtīgi ņemt dalību pie manas draudzes dievkalpojumiem. Es ar prieku dodu Dieva valstības darba vajadzībām un no sirds piedalos draudzes darbos. Mana draudze mani audzina Dieva bērna dzīvē še virs zemes. Mana draudze mani sagatavo uz dzīvi debesīs, kur caur mana Kunga Kristus nopelnu ceru sastapties ar visiem Dieva bērniem pie Dieva troņa uz mūžīgu svētu dzīvošanu."
* - garīgi augu
Dr. theol. J.A.Freijs

JoomShaper